“JEOPARK VE JEOLOJİK MİRAS” ÇALIŞTAYI 16 OCAK 2014

BÖLGEMİZ “JEOPARK VE JEOLOJİK MİRAS”  ÇALIŞTAYINDA TANITILDI

             UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle “UNESCO Anlayışı Çerçevesinde Jeopark ve Jeolojik Miras Çalıştayı”  Ankara’da yapıldı.

            Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Mühendisleri Odası ve JEMİRKO – Jeolojik Mirası Koruma Derneği çalıştayda kurumsal paydaş olarak yer aldılar.

            Ankara Üniversitesi’nin davetlisi olarak çalıştaya katılan TUDER – Tokat Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Kadir Özbilgin aynı zamanda çalıştaya mazeretleri dolayısıyla katılamayan Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar’ın ricası üzerine Niksar Belediyesi’ni de temsil etti.

           Çalıştay’da Niksar pilot bölge olmak üzere Tokat’ın jeolojik mirası katılımcılara anlatılarak, diğer turizm potansiyelleri ile bütünleştirilmesi halinde önemli bir turistik ürün elde edileceği ve yerel halk adına önemli sanatsal, estetik ve ekonomik değerlerin ortaya çıkarılacağı anlatıldı.

                        Çalıştay’da TUDER – Tokat Turizm ve Tanıtma Derneği üyesi, Tokat Sevdalısı, Görüntü Yönetmeni Cihat Taşkın’ın tasarımını yaptığı ve Ankara Niksarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi Adil Kargın’ın basımını üstlendiği Dilimkaya Kanyonu’nu tanıtan broşürler katılımcılara dağıtıldı.

JEOLOGLARDAN NİKSAR’A ÖZEL İLGİ

            Sosyal medyada da Cihat Taşkın tarafından çalıştay katılımcıları ve yer bilimcilerle paylaşılan Dilimkaya Kanyonu görselleri büyük ilgi çekti.

            Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Jemirko (Jeolojik Mirası Koruma Derneği), Çalıştay Düzenleme Kurulu, Unesco-TR Grubu Üyesi Prof. Dr Nizamettin Kazancı’dan aldığımız bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özarslan kendisine ulaşan Dilimkaya Kanyonu fotoğraflarını çok beğendiğini ifade etti.

            Kanyon fotoğraflarının ulaştığı Akademisyen ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Celal Şengör Hoca Dilimkaya Kanyonu’nun Cumhuriyet Gazetesi’nin Cuma günleri yayınlanan “Cumhuriyet Bilim ve Teknik” sayısında yayınlatılmasına katkı sağlayacağını belirtirken 2000 yılında Niksar’a AKUT adına bir konferans için gelmiş olan Güngör Yıldırım ise ATLAS (gezi ve coğrafya) Dergisi’nin Niksar’ın jeolojik mirasını konu alan bir çalışma amaçlı Niksar’a ziyaretlerini sağlayacağını ifade etti.

            Prof. Dr Nizamettin Kazancı, TUDER – Tokat Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Kadir Özbilgin ve Ankara Niksarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi Adil Kargın ile yaptığı görüşmede bölgemizle ilgili görüşlerini şu tümcelerle açıkladı;

            “Tokat bölgesi jeolojik açıdan önemli değerler taşıyan bir coğrafyadır. Niksar Tarihi ve Su Teknolojileri Çalıştayı için Niksar’a geldiğimde Niksar Belediyesi’nin gerek Niksar’ın gerekse bölgenin jeolojik değerlerinin tantılması ve yerel halkın üzerinde yaşadığı topraklar hakkında bilgi sahibi olma konularında bilim destekli çaba içerisinde olduğunu gördüm. Gerekli girişimlerde bulunulduğunda olumlu sonuçlar alınacağına inanıyorum” diyerek bilimsel destek ve katkı sağlayacaklarını ifade etti. 

JEOLOJİK MİRAS ÇALIŞTAYINA DAVET 

            Tokat Turizm Tanıtma Derneği (TUDER) Başkanı Kadir Özbilgin’e çalıştaya katılımlarından ötürü teşekkür eden Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, jeopark ve jeolojik miras konusunda Tokat’ ta ya da Niksar’da yapılacak her türlü akademik çalışmaya katkı sağlayacağını belirtti.

            Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, bu alandaki akademik bir çalışmayı Bitlis Üniversitesi olarak Bitlis’te gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirterek, bundan sonraki bu tür çalışmanın Bitlis’te yapılmasını teklif etti.

            TUDER – Tokat Turizm Tanıtma Derneği Kula Belediyesi tarafından Mayıs 2014 tarihinde yapılacak olan çalıştaya davet edildi.

ÇALIŞTAYIN KONUSU VE AMACI 

            Konusu, Unesco anlayışı içinde Jeopark ve Jeolojik Miras kavramlarını ele almak, coğrafik ve jeolojik zenginliklerden yararlanma yollarını bulma yolunda ortak akıl oluşturmak olan Çalıştay’ın amacı şu şekilde özetlendi.

            “Jeopark, jeoturizmin yapılabilirliğini artırdığı gibi, yerel ve bölgesel tanıtıma büyük  katkı sağladığından yöneticiler ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından çokça talep  edilmektedir. Özellikle Kula Jeoparkı’nın 2013 içinde uluslararası ağlara ülkemizden ilk üye olmasının ve bunun yarattığı olumlu atmosfer istekleri artırmıştır. Öte yandan, jeoparklar bir kısmı jeolojik miras olan jeositlerin varlığı üzerinden şekillenir. Jeolojik miras ve jeolojik sit (= jeosit) kavramlarının özü ise bilimsel inceleme, halk eğitimi ve doğa korumadır. Bu ikincilerin ihmal edilmesi durumunda jeopark ve beraberindeki jeoturizm gerçekleşemez. Çalıştayda bu ilişkinin nasıl kurulabileceği üzerinde durulacaktır.

            Ülkemizde jeopark, jeolojik miras, jeosit, jeoturizm kavramları yasal mevzuat içinde değildir veya dolaylı olarak tanımlanmışlardır. Bu durum yetki ve sorumluluk açısından tereddüt yaratmaktadır. Tanınmış jeoparklar ve ilgili uluslararası ağlar (GGN, EGN) sivil girişimlerdir ve “sürdürülebilirlik” ilkesi esastır. Çalıştayda uluslararası kurumlarla ilişkilerimize katkıda bulunacak “yasal mevzuat”, ulusal ağ ihtiyacı” ve “sürdürülebilirlik” konularının ele alınması ve ortak kararlar oluşturulması arzu edilmektedir. Hepsinden önce jeopark, jeolojik miras, jeolojik koruma, jeoturizm konuları ile meşgul olan ve olacakların birbirlerini tanımaları, karşılıklı görüşlerinden yararlanmaları ülkemiz için gereklidir. Çünkü tüm ilgili kişi ve kurumların amaçları ve beklentileri aynıdır.”

KATILIMCILAR 

            Açılış konuşması Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı, UTMK Jeopark Grubu Üyesi Dr. Mahir Küçük tarafından yapılan Çalıştay’a, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar Çağlan, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya, MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer, Unesco Türkiye Milli Komisyonu Üyesi Prof.Dr.Öcal Oğuz, ODTÜ, UTMK, Jeopark Grubu Üyesi Prof.Dr. Cemal Göncüoğlu,Kızılcahamam Belediye Başkanı Çoşkun Ünal, Bitlis Vali Yardımcısı, Alperen Yılmaz , ODTÜ, UTMK Tenel Bilimler Üyesi Prof.Dr. Zeki Kaya, DTCF, UTMK Jeopark Grubu Üyesi, Prof.Dr. İhsan Çiçek, ODTÜ,JMO Bilim Teknik Kurul Başkanı Prof.Dr. Erdin Bozkurt, Jemirko, UTMK Grubu Üyesi Dr. Fuat Şaroğlu, MTA Jeoloji Dairesi Başkanı Dr.Erol Timur ve İstanbul Üniversitesi’ndeb Doç.Dr. Yıldırım Güngör konuşmacı olarak katıldılar.

SONUÇ BİLDİRGESİ 

            Çalıştay “Sonuç Bildirisi” nin açıklanmasının ardından sona erdi. “Unesco Anlayışı çerçevesinde Jeopark ve Jeolojik Miras Çalıştayı”

Sonuç Bildirgesi 

Ankara Üniversitesi ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ev sahipliğinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği’nin aktif katılımları, çeşitli üniversite ve yerel yönetimlerden 190 uzmanın hazır bulunduğu çalıştay, 16 Ocak 20124 günü Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda Unesco yaklaşımı, jeopark ve jeolojik miras ile korunan alanların tespit ve tescil sorunları tarafların kendi açılarından ortaya konulmuş ve tartışılmıştır. Çalıştay’ın son oturumunda, katılımcılar tarafından belirlenen sonuçlar aşağıdadır.

1-Bu çalıştay jeolojik miras, jeopark ve koruma konusunda bütün tarafların buluştuğu ilk tartışma ve bilgilenme toplantısı olmuştur. Bu bakımdan tarihidir.

2‐ Korumanın gerektiği üzerinde oluşan fikir birliği, yasal düzenlemelerin getirdiği çeşitlilik dolayısıyla uygulamaya geçemez haldedir. Belirgin yetki karmaşası mevcut olup, bu yetkilerin bir yerde toplanmasının sağlanmasına çalışılmalıdır.

3‐ Jeolojik miras veya kaynak değer tespiti uzmanlık işidir. Bilginin unvan veya makamlarda değil, uzmanlarda bulunduğu gerçeği bütün taraflarca benimsenmeli ve gereği yapılmalıdır.

4-Koruma kararlarının uygulamada etkin olması için Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve yörede yaşayanlar bilgilendirilmeli, önerileri alınmalı ve karar sürecine katılmaları sağlanmalıdır.

5‐ Doğa koruma ve özellikle Jeoparklar, sivil inisiyatifle hayata geçebilir. Burada hareketle, toplumdan gelecek taleplere öncülük etme, mevcut yasal yetki ve bilgi birikiminin yararlı yönetimi amacıyla, Unesco Türkiye Milli Komisyonu’nun sekreterliğini yürüteceği ve bütün tarafların içinde bulunacağı (konusu yer ve yerbilimleri olan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, jeopark ve jeopark girişimleri, turizm örgütleri, vb kuruluşların temsilcileri) bir “Ulusal Jeopark Kurulu” oluşturulması yararlı ve gerekli görülmektedir. Bu kurulun oluşum çağrısının Unesco Türkiye Milli Komisyonu tarafından yapılması uygun olacağı kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

DÜZENLEME KURULU

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s